مدیران فاصله خود با رسانه ها را کم کنند
معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد :

مدیران فاصله خود با رسانه ها را کم کنند

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت : با توجه به ایفای نقش تاثیرگذار رسانه در انتقال و انعکاس بموقع خدمات انجام گرفته توسط دستگاههای اجرایی به مردم ، برای سرعت بخشی به این روند لازم است که مدیران فاصله خود با رسانه ها را کم کنند.