استاندار خوزستان دستور رسیدگی به تخلفات مربوط به اخذ آب بها کشاورزان را صادر کرد
در نشست ستاد مدیریت بحران استان مطرح شد؛

استاندار خوزستان دستور رسیدگی به تخلفات مربوط به اخذ آب بها کشاورزان را صادر کرد

استاندار خوزستان با تاکید بر لایروبی و احیای استخرها جهت بهره برداری دامداران بیان داشت: جهاد کشاورزی با بسیج ‌کردن همه امکانات استان از منابع درون استانی تمامی مه‌پاش‌ها را فعال کند.
بررسی ابهامات طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان

بررسی ابهامات طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در گام سوم از فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد ونان، نرم افزاری به مردم معرفی خواهد شد تا با استفاده از آن، پرداخت کمک هزینه و اختصاص آرد یارانه ای به نانوایی ها متناسب با میزان رضایت مصرف کننده از پخت نان انجام شود.
باید برای رفع حاشیه‌نشینی و کاهش بافت‌های فرسوده، برنامه کاربردی ارائه شود
معاون امور عمرانی استاندار خوزستان :

باید برای رفع حاشیه‌نشینی و کاهش بافت‌های فرسوده، برنامه کاربردی ارائه شود

معاون امور عمرانی استاندار خوزستان گفت: بر اساس مطالعات انجام شده بافت ۱۲۳ محله در ۱۹ شهر استان خوزستان ناکارآمد تشخیص داده شده که باید به کمک دستگاه‌های متعدد و در یک بازه زمانی مناسب سطح زندگی را در این مناطق ارتقاء دهیم.