موفقیت فعالیت‌ها و برنامه‌های تبیینی و تربیتی منوط به مشارکت فراگیر و هم‌افزایی معلمان است/ضرورت توجه ویژه به آموزش‌های تربیتی در فعالیت‌ها و برنامه‌های پایگاه‌های اوقات فراغت در سطح استان خوزستان
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در گردهمایی مدیران و مربیان طرح حسنی عنوان کرد:

موفقیت فعالیت‌ها و برنامه‌های تبیینی و تربیتی منوط به مشارکت فراگیر و هم‌افزایی معلمان است/ضرورت توجه ویژه به آموزش‌های تربیتی در فعالیت‌ها و برنامه‌های پایگاه‌های اوقات فراغت در سطح استان خوزستان

حمیدی نژاد: می بایست بستر لازم برای نقش آفرینی هر چه بیشتر و بهتر این قشر در فعالیت های اثربخش تربیتی فراهم آورد.

بهره برداری از ۱۳ فضای آموزشی جدید در شهر اهواز تا پایان مهرماه/تحقق نصیب برابر آموزشی اولویتی مهم در مجموعه تعلیم و تربیت خوزستان

بهره برداری از ۱۳ فضای آموزشی جدید در شهر اهواز تا پایان مهرماه/تحقق نصیب برابر آموزشی اولویتی مهم در مجموعه تعلیم و تربیت خوزستان

حمیدی نژاد در ادامه با بیان اینکه توسعه کمی و کیفی شاخص فضای آموزشی یکی از اولویت های راهبردی مجموعه تعلیم و تربیت استان است؛ خاطرنشان کرد: در این راستا در سال که گذشته بالغ بر ۱۲ فضای آموزشی جدید در قالب ۹۸ کلاس درس در کلان شهر اهواز ساخته شده است.

پنجره واحد دولت در استان راه اندازی شود

پنجره واحد دولت در استان راه اندازی شود

حسینی محراب ادامه داد: در خوزستان تعداد استعلاماتی که برای یک سرمایه گذار صادر می شود باید مشابه سایر استان ها باشد و نباید در این بخش سختگیری بیش از حد گرفته شود.