آبی‌های خوزستان آماده صعود

آبی‌های خوزستان آماده صعود

در این بازی که از ساعت ۱۸ همزمان با دیگر دیدارهای این هفته آغاز شد، استقلال خوزستان با ۲ گل جواد آقایی پور و رضا نبی زاده موفق به پیروزی شد.