برگشت کیفیت آب شرب خوزستان به حالت عادی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان :

برگشت کیفیت آب شرب خوزستان به حالت عادی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با اشاره به بروز مشکل کاهش کیفیت آب شرب برخی مناطق استان به ویژه اهواز گفت: آب شرب خوزستان از جمله اهواز از نظر کمی و کیفی به حالت عادی برگشته است.