رئیس آموزش و پرورش ناحیه۳اهواز: بسیج حامی و همیارآموزش و پرورش است/رئیس بسیج فرهنگیان استان خوزستان: بسیج با همفکری فرهنگیان برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین تلاش می‌کند
در  کارگاه آموزشی «طرح تحول و پیشرفت مدرسه» آموزش و پرورش ناحیه سه اهواز مطرح شد:

رئیس آموزش و پرورش ناحیه۳اهواز: بسیج حامی و همیارآموزش و پرورش است/رئیس بسیج فرهنگیان استان خوزستان: بسیج با همفکری فرهنگیان برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین تلاش می‌کند

رئیس آموز و پرورش ناحیه 3 اهواز تصریح کرد: همکاری و مساعدت خوبی که بسیج دارند نشان می دهد آموزش و پرورش و بسیج و سپاه در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی تعلیم و تربیت کنار هم هستند.