تاکید بر انتخاب و انتصاب مدیران شایسته، پویا و خلاق برای مدارس+تصاویر
مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز در جلسه «کمیته انتصابات مدیران مدارس مطرح کرد:

تاکید بر انتخاب و انتصاب مدیران شایسته، پویا و خلاق برای مدارس+تصاویر

حسین بهمئی در این جلسه با اشاره به نقش مدیر درایجاد و رشد خلاقیت در مدرسه؛ گفت: مدیریت پویا و خلاق جهت اجرای شیوه نامه جدید مدیریت مدارس و تلاش برای ارتقای کیفیت مدیریت مدارس،ضروری است.