اقدام قابل تحسین مدیر کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری
از علی دارد نشانی این مدیر مردمی:

اقدام قابل تحسین مدیر کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

دکتر امیریان فارسانی،مدیرکل آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری، در شب شورانگیز و شلوغ عید غدیر خم ،مشکل رفت و حمل و نقل به منزل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر شهرکرد را سریعا پیگیری و حل کرد