مشکلات و کمبودهای آتش نشانی اهواز
رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز :

مشکلات و کمبودهای آتش نشانی اهواز

ابراهیم قنبری افزود: درخواست پله۵۲ متری داده شد که با یکدستگاه ۳۲متری موافقت شده و در حال مراحل پایانی خرید و تحویل هستیم.