پرداخت حق مناطق جنگی به وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است

پرداخت حق مناطق جنگی به وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است

وی با بیان اینکه پرداخت حق مناطق جنگی با حکم دیوان عدالت اداری لغو شده بود، افزود: ظرف یک ماه گذشته مجلس شورای اسلامی بار دیگر بحث پرداخت به مناطق جنگی را در صحن مطرح کرد که با ر‌أی اکثر نمایندگان پرداخت به مناطق جنگی از سر گرفته شد. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون پرداخت حق مناطق جنگی به وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.