آرا مقصرین حادثه متروپل آبادان صادر شد/ مالک ساختمان ۷۵ درصد مقصر بود
گزارش ویژه موج‌زاگرس:

آرا مقصرین حادثه متروپل آبادان صادر شد/ مالک ساختمان ۷۵ درصد مقصر بود

مخاطبان در کمپینی خواستار این شدند که خاطیان و متهمان حادثه دردناک متروپل به مجازات خود برسند تا این امر درس عبرتی شود برای کسانی که می‌خواهند با بی‌توجهی به استانداردهای ساخت و ساز، جان هموطنان را بازیچه‌ی بی‌مسئولیتی خود قرار دهند.