برگزاری جلسات برنامه‌ریزی برپایی «موکب اربعین»، شورای مرکز رفاهی و «کمیسیون معاملات» آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز+تصاویر
باحضور مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز برگزار شد:

برگزاری جلسات برنامه‌ریزی برپایی «موکب اربعین»، شورای مرکز رفاهی و «کمیسیون معاملات» آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز+تصاویر

با حضور مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 اهواز، جلسات شورای مرکز رفاهی ،«کمیسیون معاملات» آموزش و پرورش و برنامه ریزی و هماهنگی برپایی «موکب اربعین حسینی» برگزار شد.