از بازدیدبازرسان‌اداره‌کل‌ و جلسه ستاد امتحانات نهایی تا اردوی «راهیان پیشرفت»دانش آموزی+تصاویر
مهمترین اخبار آموزش و پرورش ناحیه3اهواز در روز چهارشنبه18مردادماه1402:

از بازدیدبازرسان‌اداره‌کل‌ و جلسه ستاد امتحانات نهایی تا اردوی «راهیان پیشرفت»دانش آموزی+تصاویر

در راستاي بررسي و ارزيابي نحوه فعاليت هاي مدارس و ادارات آموزش و پرورش برای سال تحصيلي 1402/03، بازرسان اداره کل آموزش و پرورش استان از کمیته های مختلف پروژه مهر آموزش و پرورش ناحیه۳ اهواز بازدید کردند.