فعالیت شبانه روزی (  ارزیابی مستندات رتبه بندی معلمان)  توسط رئیس و کارکنان آموزش و پرورش شهرستان کارون+تصاویر

فعالیت شبانه روزی ( ارزیابی مستندات رتبه بندی معلمان) توسط رئیس و کارکنان آموزش و پرورش شهرستان کارون+تصاویر

رئیس آموزش و پرورش شهرستان کارون اظهار کرد: بصورت شبانه روزی برای ارزیابی مستندات رتبه بندی معلمان) درحال کار هستیم و امر ارزیابی مدارک و شایستگی‌های معلمان در جریان است