استاندار خوزستان به همراه ۱۵ مدیر کل به گتوندسفر می‌کند

استاندار خوزستان به همراه ۱۵ مدیر کل به گتوندسفر می‌کند

به گزارش موج زاگرس، علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان عصر امروز پنجشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲به همراه ۱۵ مدیر کل به منظور بررسی مشکلات آبرسانی، جاده ای، بخش عمران، به این شهرستان سفر خواهند کرد. از جمله برنامه های سفر استاندار و هیئت همراه می توان به بازدید از محور صالح شهر به دزفول