پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای به واحدهای مرغداری خوزستان
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی خوزستان :

پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای به واحدهای مرغداری خوزستان

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی برای واحدهای مرغداری که بالای ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، سرمایه ساخت و سرمایه در گردش اعطا می‌شود.