خنثی سازی فتنه ها با حضور در راهپیمایی ۹ دی

خنثی سازی فتنه ها با حضور در راهپیمایی ۹ دی

با حضور در صحنه های مختلف اجتماعی و سیاسی و جهاد تبیین، ضمن گرامیداشت یوم الله نهم دی ماه، فتنه های پیش رو را خنثی و مسیر پیشرفت و تعالی کشور عزیزمان ایران اسلامی را هموارتر کنیم.