۱۶۰واحد نیمه راکد استان خوزستان فعال شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان:

۱۶۰واحد نیمه راکد استان خوزستان فعال شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: ۱۶۰ واحد نیمه راکد تولیدی استان خوزستان از ابتدای امسال تاکنون با حمایت‌های دولت فعال و برای پنج هزار نفر اشتغالزایی شد.