تصمیم‌گیری‌های عامدانه دُولِ لیبرال عامل بخشی از فشار اقتصادی بر جامعه
امام جمعه موقت اهواز:

تصمیم‌گیری‌های عامدانه دُولِ لیبرال عامل بخشی از فشار اقتصادی بر جامعه

امام جمعه موقت اهواز بیان کرد: حوادث دهه اول انقلاب و کشتار صدها نفر از هموطنان توسط گروهک‌های تروریستی و تجزیه طلب در بلوچستان، آذربایجان، خوزستان و سایر نقاط کشور با اقدام مناسب مردم و مقام معظم رهبری به سرانجام نرسید.