هزاران درس در نیم روز+تصاویر
تقدیر و تشکر از خدام امام حسین(ع):

هزاران درس در نیم روز+تصاویر

وی گفت:  به راستی وقتی که امام راحل فرمودند این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته آیا از محرم و صفر نمیتوانیم برای حفظ ارزش‌ها استفاده کنیم.