ورود بیش از یک میلیون تن گندم از طریق بندر امام خمینی به کشور

ورود بیش از یک میلیون تن گندم از طریق بندر امام خمینی به کشور

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به اینکه روند واردات گندم به عنوان یک کالای اساسی بدون هیچ مشکلی همچنان ادامه خواهد داشت، افزود: در برنامه داریم تا کشتی‌های حامل این کالای اساسی، محموله‌های مورد نظر را از طریق بندر امام خمینی وارد کشور کنند.