سرپرست فرمانداری شوشتر منصوب شد
در مراسمی با حضور استاندار خوزستان؛

سرپرست فرمانداری شوشتر منصوب شد

در آئینی با حضور استاندار خوزستان، سید محسن سید موسوی به عنوان سرپرست فرمانداری شوشتر معارفه شد.