انتقاد رئیس شورای روستای کاظم بخش عقیلی از شبکه بهداشت و درمان گتوند

انتقاد رئیس شورای روستای کاظم بخش عقیلی از شبکه بهداشت و درمان گتوند

حسن سلطانی رئیس شورای روستای کاظم،حاج سلطان با انتقاد از عدم بهره برداری خانه بهداشت در این روستا اظهار داشت:از ۷ سال گذشته تاکنون بنای این خانه بهداشت آماده بهره‌برداری است، اما نه‌تنها شهروندان این روستا از این امکان بی بهره هستند.بلکه محلی برای نگهداری احشام و سگ های ولگرد شده است