انفجار گاز در باغملک جان ۶ نفر را گرفت
براساس اعلام اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

انفجار گاز در باغملک جان ۶ نفر را گرفت

امروز ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه انفجار گاز در یک منزل مسکونی در روستای لالب باغملک منجر به وقوع یک حادثه ناگوار شد. در این انفجار ۶ نفر کشته شدند.