اهدای ۲۰۰ جلد کتاب به زندان شهرستان شوشتر

اهدای ۲۰۰ جلد کتاب به زندان شهرستان شوشتر

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گتوند از اهدای ۲۰۰ جلد کتاب به زندان شهرستان شوشتر به مناسبت هفته قوه قضائیه خبر داد.