بلاتکلیفی تبدیل وضعیت ایثارگران وزارت نفت/گلایه از منابع انسانی نفت و مشکلات مالی،درمانی و…/مدیران خاطی را برکنار کنید

بلاتکلیفی تبدیل وضعیت ایثارگران وزارت نفت/گلایه از منابع انسانی نفت و مشکلات مالی،درمانی و…/مدیران خاطی را برکنار کنید

باگذشت قریب به ۱۹ ماه همچنان وزارت نفت تکلیف ۲۶۰۰۰نفر مشمول ایثارگر تبدیل وضعیت استخدامی را انجام نداده و با اهمال کاری زیر مجموعه منابع انسانی وزارت نفت که متاسفانه هنوز عناصر بانیان وضع موجود و ضد ایثارگر در مسند آن هستند در حال کارشکنی و ایجاد نارضایتی می باشند