خوزستان بارانی می‌شود
مدیر کل هواشناسی خوزستان:

خوزستان بارانی می‌شود

مدیرکل هواشناسی خوزستان از ورود سامانه بارشی به استان در پنجشنبه هفته جاری خبر داد.