بازدید میدانی فرماندار از روند اجرای پروژه های عمرانی شهرداری گتوند

بازدید میدانی فرماندار از روند اجرای پروژه های عمرانی شهرداری گتوند

به گزارش موج زاگرس، روز یکشنبه ۹ مهر ماه عباس عباسی زاده فرماندار ،محمد جونی معاون فرماندار، به همراه ابراهیمی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گتوند ضمن بازدیداز برخی پروژه های در حال اجراءتحت عنوان شهرداری از پروژه لوله گذاری دفع آب های سطحی در خیابان شهید طیبی به طول ۴۵۰ متر با بیش