بانوان به کمک مدیریت استان بیایند+(گزارش تصویری)
استاندار خوزستان در نشست بانوان فعال استان مطرح کرد؛

بانوان به کمک مدیریت استان بیایند+(گزارش تصویری)

استاندار خوزستان در ابتدای این نشست اظهار داشت: چشم انداز و برنامه‌ها باید مشخص شود تا انتهای کار عملیاتی از‌دورن این چشم اندازها دیده شود.