باز شدن پای یک بانک به کمیسیون اصل ۹۰

باز شدن پای یک بانک به کمیسیون اصل ۹۰

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: تا کنون یک بانک بدلیل عدم ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان برای انتشار عمومی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.