برقراری فوق العاده مناطق جنگی
نماینده اهواز در مجلس عنوان کرد :

برقراری فوق العاده مناطق جنگی

وی گفت: در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده‌هایی برای مناطق کمتر توسعه یافته، بدی هوا، سختی کار مشاغل تخصصی و مناطق جنگی در نظر گرفته شد و همچنین بیان شد اگر کسی همزمان در منطقه کمتر توسعه یافته که دارای هوای بد است و جزو مناطق جنگی محسوب می‌شود فقط از یک فوق العاده تا سقف ۲۵ درصد بهره‌مند شود