توزیع ۲۳ هزار بسته آموزشی و نوشت‌افزار در قالب پویش همکلاسی مهربان
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبرداد ؛

توزیع ۲۳ هزار بسته آموزشی و نوشت‌افزار در قالب پویش همکلاسی مهربان

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه در سال گذشته ۲۰ هزار بسته آموزشی در همین مکان در بین دانش‌آموزان مناطق محروم توزیع گردید ادامه داد: خوشبختانه و با همت بسیجیان دلاور استان خوزستان ۳ به تعداد بسته‌های سال گذشته افزوده شد و امسال بیش از ۲۳ هزار بسته آموزشی و نوشت افزار در بین دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار توزیع خواهد شد