بسیج ،برکه غیرت دینی است+تصاویر
گزارش خبرنگار موج زاگرس:

بسیج ،برکه غیرت دینی است+تصاویر

بسیجیان دلاور دانشگاه فرهنگیان فاطمه الزهرا اهواز با عشق ومحبت وبصورت خودجوش پذیرای خانواده های داوطلبانی بودند که برای مصاحبه در این دانشگاه حضور پیدا کردند