قصه‌ طرحی که غصه‌ خوزستان را شُست/ طرح غدیر، مرهمی بر زخم‌های بی‌آبی چندین ساله‌ یک استان +تصاویر
گزارش:

قصه‌ طرحی که غصه‌ خوزستان را شُست/ طرح غدیر، مرهمی بر زخم‌های بی‌آبی چندین ساله‌ یک استان +تصاویر

آن‌ها هنوز نمی‌توانند باور کنند اما حقیقت دارد، این طرح بزرگ، پس از سیزده سال بلاتکلیفی، فردا، در خوزستان، استانِ تشنه کام در جوار رودها، افتتاح خواهد شد تا غصه‌ی خوزستان را پس از سال‌ها بی سر و سامانی بشوید و با خود ببرد، هر چند هنوز باورش برای خیلی‌ها سخت است.