عدم پاسخگویی مدیران دستگاه‌ها به مردم تخلف است
مدیرکل بازرسی خوزستان:

عدم پاسخگویی مدیران دستگاه‌ها به مردم تخلف است

مدیرکل بازرس استان خوزستان گفت: چنانچه دستگاهی پاسخگو نبود در ماده 25 قانون ارتقاء سلامت اداری مسوول هستیم که عدم پاسخگویی به مردم را تخلف محسوب کرده و رسیدگی و نظارت به این موضوع به عهده سازمان بازرسی است.