«تودیع و معارفه استاندار خوزستان» استاندار جدید خوزستان:چهره شهر اهواز باید تغییر کند/کارمند رشوه‌ بگیرد از چشم مدیر می‌بینم/کنایه خلیلیان استاندار پیشین خوزستان به یوسفی نماینده اهواز

«تودیع و معارفه استاندار خوزستان» استاندار جدید خوزستان:چهره شهر اهواز باید تغییر کند/کارمند رشوه‌ بگیرد از چشم مدیر می‌بینم/کنایه خلیلیان استاندار پیشین خوزستان به یوسفی نماینده اهواز

کنایه خلیلیان استاندار پیشین خوزستان به یوسفی نماینده اهواز استاندار سابق خوزستان گفت: بسیاری از بازدیدهای ما بدون دوربین و فیلمبرداری انجام شد. در بارندگی اخیر چهار بار در مناطق مختلف حضور پیدا کردیم. تا اینکه فردی تریبون به دست رفته و سخنانی گفت؛ پرسیدیم خودش کجاست؟ گفتند تهران است! به گزارش موج زاگرس،  مراسم