شجاع و کنعانی به تمرینات تیم ملی برمی‌گردند
تا پایان هفته جاری:

شجاع و کنعانی به تمرینات تیم ملی برمی‌گردند

رایزنی‌های انجام شده میان فدراسیون فوتبال ایران و قطر، احتمال می‌رود خلیل‌زاده و کنعانی‌زادگان که با کارشکنی تیم قطری از تمرینات تیم ملی جدا شده بودند، به تهران برگردند.