تبریک جامعه اسلامی کارمندان خوزستان به مناسبت «چهارم شهریور» روز «کارمند» به قاطبه کارمندان استان+بیانیه

تبریک جامعه اسلامی کارمندان خوزستان به مناسبت «چهارم شهریور» روز «کارمند» به قاطبه کارمندان استان+بیانیه

کارمندان ایران عزیز تحت رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای در اداره امور و پیشرفت برنامه های خرد وکلان به ویژه تحقق بیانیه گام دوم انقلاب حرکت نموده و از جان و دل در جهت سرافرازی میهن اسلامی مجاهدت می نمایند.