برگزاری مرحله استانی چهارمین جشنواره علمی – پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبرداد :

برگزاری مرحله استانی چهارمین جشنواره علمی – پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی

حمیدی نژاد با بیان اینکه  در مرحله منطقه ای این  جشنواره بیش از  ۴۷۰ تیم دانش آموزی از تمامی دوره های تحصیلی  در ۱۱ محور با هم به رقابت پرداختند ، ادامه داد : در این بین  ۳۱۵ تیم به مرحله استانی این جشنواره راه یافتند که داوری آثار ارسال شده به جشنواره تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت.