برگزاری ۴۱ جلسه تحلیلی دروس امتحان نهایی ویژه دانش آموزان خوزستانی
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد:

برگزاری ۴۱ جلسه تحلیلی دروس امتحان نهایی ویژه دانش آموزان خوزستانی

مسعود حمیدی نژآد مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به برنامه آموزش و پرورش خوزستان جهت توسعه عدالت آموزشی ، گفت : ارتقاء شاخص های آموزشی با ایجاد بستر آموزش عدالت محور ایجاد خواهد شد .