معلمان اساس تحقق تعلیم و تربیت تمام ساحتی هستند/آغاز جهاد تبیین از بستر نظام تعلیم و تربیت
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان:

معلمان اساس تحقق تعلیم و تربیت تمام ساحتی هستند/آغاز جهاد تبیین از بستر نظام تعلیم و تربیت

حمیدی نژاد گفت: جهاد تبیین می بایست از بستر مدارس به عنوان محور فعالیت های تربیتی آغاز شود و بر این اساس می بایست تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و مصون سازی نسل جدید در برابر آسیب ها به عنوان راهبردی فراگیر در حوزه برنامه های تربیتی در دستور کار قرار گیرد.