کاشت نهال برای متهمان واجدین شرایط حبس
رئیس کل دادگستری خوزستان :

کاشت نهال برای متهمان واجدین شرایط حبس

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: برای توسعه و حفظ فضای سبز در استان، از مجازات‌ جایگزین حبس شامل کاشت نهال برای متهمان واجدین شرایط استفاده خواهد شد.