خوزستان چراغ تئاتر کشور را روشن نگه داشته است
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان:

خوزستان چراغ تئاتر کشور را روشن نگه داشته است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تئاتر و هنرهای نمایشی را از مظلوم‌ترین بخش‌ها هنر عنوان کرد و گفت: حوزه نمایش و تئاتر در شرایط دشواری به سر می‌برد که ضرورت دارد توجه ویژه‌ای به آن صورت گیرد.