درخواست مسدودی حساب ۳ بانک برای بازپرداخت معوقات
رئیس صندوق توسعه ملی اعلام کرد:

درخواست مسدودی حساب ۳ بانک برای بازپرداخت معوقات

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از امضای نخستین قرارداد تسهیلات مانایی به بخش خصوصی به مبلغ هفت میلیون یورو خبر داد و گفت: حدود ۲۵ درصد از تسهیلات صندوق توسعه ملی معوق شده که برای بازپرداخت آن از بانک مرکزی درخواست کردیم طبق قانون، حساب سه بانک را مسدود و معوقات ما را برداشت کند.