تاکید مدیران آموزش و پرورش ناحیه۳اهواز و بهبهان بر اجرای مطلوب «پروژه مهر»+تصاویر
در حاشیه‌ی بازدیدکارشناسان آموزش و پرورش بهبهان به نمایندگی از اداره کل خوزستان از آموزش و پرورش ناحیه۳ اهواز مطرح شد:

تاکید مدیران آموزش و پرورش ناحیه۳اهواز و بهبهان بر اجرای مطلوب «پروژه مهر»+تصاویر

امروز یک شنبه۱۹ شهریور ۱۴٠۲، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهبهان به همراه جمعی از کارشناسان و بازرسان منطقه بهبهان به نمایندگی از اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان و در راستای پروژه مهر، از آموزش و پرورش ناحیه سه اهواز و مدارس این ناحیه و وضعیت فعالیت کمیته های شش گانه بازدید کردند.