تعامل وهمکاری شهرداری و آموزش و پرورش در تکمیل طرح های نیمه کاره ورزشی مدارس
در جلسه ی «شورای ورزش» آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز مطرح شد:

تعامل وهمکاری شهرداری و آموزش و پرورش در تکمیل طرح های نیمه کاره ورزشی مدارس

بهمئی با بیان اینکه، احداث چمن های مصنوعی در سطح مدارس و همچنین گسترش فضاهای ورزشی در دستور کار است، گفت: طی جلسه ی مشترک« آموزش و پرورش و شهرداری» ،تفاهم شد؛ طرح های نیمه کاره با مساعدت شهرداری تکمیل و آموزش و پرورش و شهرداری در استفاده از فضاهای ورزشی تعامل داشته باشندـ