اختصاص سه هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان خوزستان
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان:

اختصاص سه هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان خوزستان

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: در راستای حمایت از واحدهای صنعتی و فنی مهندسی و ایجاد اشتغال سه هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان این استان اختصاص یافت.