شهیدی که می‌خواست با عشق‌اش فرار کند!

شهیدی که می‌خواست با عشق‌اش فرار کند!

همه از سفره ناهار بلند شدند و هاج و واج به دهن علی خیره ماندند. چه می‌خواست بگوید؟ چی توی سرش بود؟ بابا لا اله إلا الله گفت و علی همان‌طور که می‌رفت، در را پشت سرش کوبید: «باهاش فرار می‌کنم!»
عمودِ سلام به علم‌دار+تصاویر

عمودِ سلام به علم‌دار+تصاویر

بیا که اگر بخواهی حسینی شوی، عباس (ع) هنوز دفتر سربازان عاشورا را نبسته. بیا که راه‌حل وصال، آمدن است. و یک سلام. سلام‌ی در عمود سلام.
طبس|«تصمیم به انجام یک عملیات نجات قدرتمندانه در قلب ایران!
حنان سالمی:

طبس|«تصمیم به انجام یک عملیات نجات قدرتمندانه در قلب ایران!

«زبیگنیف برژیسکی»، مشاور امنیت ملی در دولت جیمی کارتر، شکست آمریکا در صحرای طبس را یکی از عوامل «احساس ناامیدی ملی» در آمریکا دانست و گفته بود: «ماجرای مفتضح ایران، یکی از سه عامل مهم شکست کارتر بود و این ماجرا، احساس ناامیدی ملی را برانگیخت.»