کسب رتبه اول جشنواره هنری سمپاد توسط دانش آموزان سمپادی خوزستان
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبرداد؛

کسب رتبه اول جشنواره هنری سمپاد توسط دانش آموزان سمپادی خوزستان

حمیدی نژاد در ادامه افزود: اختتامیه این دوره از جشنواره ۱۷ تا ۱۹ تیرماه در اردوگاه شهید بهشتی اصفهان، با همکاری سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان و اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد.