دورهمی دوستانه تیم پیشکسوتان (سادات میرسالاری) در شهرهای مختلف+تصاویر
گزارشی از سیدفرشید میرسالاری:

دورهمی دوستانه تیم پیشکسوتان (سادات میرسالاری) در شهرهای مختلف+تصاویر

در این دورهمی هفتگی که هر هفته در یکی از شهرهای هفتکل ، رامهرمز و باغملک و همچنین در سایر شهرهای استان برگزار می‌گردد ،  مسابقات دوستانه بین تیم پیشکسوتان میرسالاری و سایر تیم های مذکور برگزار می گردد.